Διεθνής Συμφωνία για το ελαιόλαδο


Σήμερα το 94% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου προέρχεται από τα μέλη της ΔΟΕ, το 96% των παγκόσμιων εξαγωγών επίσης, όπως και το 72% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Η διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά διαπραγματεύεται βάσει των κανόνων του ΟΗΕ και έχει τρεις γενικούς στόχους:

- έρευνα και τυποποίηση: να επιδιωχθεί η ομοιομορφία της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων, των πυρηνελαίων και των επιτραπέζιων ελιών, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε εμπόδιο στο εμπόριο.
- τεχνολογία ελαιοκαλλιέργειας και τεχνική συνεργασία, ελαιοκαλλιέργεια: προώθηση της τεχνικής συνεργασίας και της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ελιάς με την ενθάρρυνση της συνεργασίας δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή / και οντοτήτων, εθνικών ή διεθνών
- προώθηση προϊόντων ελαιολάδου και ελαιολάδου: ενίσχυση του ρόλου του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου ως παγκόσμιου κέντρου τεκμηρίωσης και ενημέρωσης για το ελαιόδενδρο και τα προϊόντα του και ως σημείο συνάντησης όλων των φορέων του κλάδου.

Ως αποτέλεσμα αυτής της νέας διεθνούς συμφωνίας, η ΔΟΕ προσεγγίζει τόσο τους παραδοσιακούς όσο και τους μη παραδοσιακούς παραγωγούς και τις χώρες των καταναλωτών.
Οι δραστηριότητες του νέου Παρατηρητηρίου της ΔΟΕ αφορούν αυτούς τους τρεις γενικούς στόχους για να υποστηρίξουν αυτή την πρόκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους του παγκόσμιου τομέα ελαιολάδου.
Σήμερα το 94% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου προέρχεται από τα μέλη της ΔΟΕ, το 96% των παγκόσμιων εξαγωγών επίσης, όπως και το 72% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Ο στόχος είναι να αυξηθούν αυτά τα αποτελέσματα για να σταθεροποιηθεί η αγορά και να δοθούν περισσότερες εγγυήσεις στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.


πηγή: https://www.neapaseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου