Η Aρπαγή του Nερού στην Ελλάδα

Η Aρπαγή του Nερού στην Ελλάδα
Ο όρος του τίτλου (στα αγγλικά water grabbing) χρησιμοποιείται διεθνώς για να ορίσει την κατάσταση, στην οποία ισχυροί παράγοντες, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, αποκτούν τον έλεγχο ή ανακατανέμουν τη χρήση υδάτινων πόρων για τους δικούς τους σκοπούς σε βάρος των τοπικών κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων, στα οποία έχει βασιστεί η ζωή τους.

Συναγερμός - Η Βερτισιλλίωση στις Ελιές απειλεί!

Η βερτισιλλίωση στις ελιές Αναλυτική ενημέρωση για την ασθένεια της βερτισιλλίωσης και οδηγίες προς τους παραγωγούς. Η βερτισιλλίωση της ελιάς είναι αδρομύκωση (προκαλεί φραγή αγγείων) και οφείλεται στο μύκητα Verticillium dahliae.