Συστάσεις για τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Βάσει του σχετικού εγγράφου του Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνουμε τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα παρακάτω μέτρα για την αποφυγή δηλητηριάσεων από τα γεωργικά φάρμακα

Πενήντα εκατ. ευρώ για να πρασινίσει η Θεσσαλονίκη

Ένα σύνολο περίπου 50 εκατ. ευρώ για την αύξηση του πρασίνου και για την αξιοποίηση χώρων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπως στρατόπεδα και ανενεργοί βιομηχανικοί χώροι, προβλέπει ως χρηματοδότηση το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.