Αναρτήσεις

Φυτά κατά της ρύπανσης

Μικρά δάση φυτρώνουν σε χώρες της Ευρώπης με τη μέθοδο "Miyawaki"

Κατάφεραν να παράξουν ηλεκτρισμό από φυτά