Πως να Προστατέψουμε τις ελιές από ασθένειες και βακτήρια

Κύριο σύμπτωμα του Κυκλοκόνιου της ελιάς είναι ο σχηματισμός στρογγυλών κηλίδων με χρώμα σταχτί-καστανό στο κέντρο που περιβάλλονται από καστανόμαυρες ζώνες, τονίζουν οι γεωπόνοι.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο μύκητας εμφανίζεται κυρίως στην πάνω επιφάνεια των φύλλων. Όταν η προσβολή γίνεται σοβαρή τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.
Οι μολύνσεις γίνονται όταν επικρατεί βροχερός και υγρός καιρός. Άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι γύρω στους 16 με 20οC. Οι προσβολές πραγματοποιούνται την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Η ασθένεια εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση σε ελαιώνες που βρίσκονται σε υγρές και «κλειστές» περιοχές καθώς και σε ελαιώνες πυκνής φύτευσης. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν τη δραστηριότητα του κυκλοκόνιου.
Στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας, όπως σημειώνουν οι γεωπόνοι, το μόλυσμα υπάρχει σε ένταση από τον προηγούμενο χρόνο κατά τον οποίο η ασθένεια ήταν σε ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Οι ειδικοί συστήνουν αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δέντρα, με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών αερισμού και φωτισμού που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκόνιου. Συνιστάται να γίνει και ψεκασμός με τη λήψη του δελτίου, χρειάζεται καλό λούσιμο των δένδρων και επανάληψη μετά από βροχή.


Ενδεικνυόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι τα εξής: Χαλκούχα σκευάσματα όπως βορδιγάλειος πολτός (διαφ. σκευάσματα), οξυχλωριούχος χαλκός (διαφ. σκευάσματα), υδροξείδιο του χαλκού (διαφ. σκευάσματα) κ.α.

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ Ή ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Βακτήριο είναι το αίτιο της ασθένειας που προκαλεί καρκινώματα (όγκους) σε νεαρούς βλαστούς και κλάδους. Οι προσβολές ευνοούνται από βροχερό καιρό και κυρίως μέσω προσφάτων πληγών από το κλάδευμα κ.λ.π., τονίζουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Βόλου.
Οι γεωπόνοι συστήνουν αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων τμημάτων των δέντρων, αποφυγή κλαδεύματος με βροχερό καιρό και ψεκασμός των δέντρων μετά από το κλάδευμα καθώς και μετά από χαλάζι ή παγετό με χαλκούχα σκευάσματα όπως και για το κυκλοκόνιο.

ΒΕΡΤΙΤΣΙΛΛΙΩΣΗ
Αποτελεί την σοβαρότερη ασθένεια της ελιάς η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί σε σημαντικό αριθμό ελαιώνων και σε διάφορες περιοχές. Πρόκειται για μύκητα εδάφους με πολύ μεγάλο κύκλο ξενιστών, ο οποίος μολύνει τα δένδρα από τις λεπτές ρίζες και προκαλεί απόφραξη των αγγείων του ξύλου. Η ασθένεια ξεκινά με τον μεταχρωματισμό των φυτών και γίνεται τελικώς φανερή είτε με τη μορφή μεμονωμένων ξερών κλάδων στα μεγαλύτερης ηλικίας δένδρα (ημιπληγία) είτε με την πλήρη ξήρανση των νεαρών δένδρων (αποπληξία).
Η ασθένεια μεταδίδεται κυρίως από τα μολυσμένα φύλλα της ελιάς ή άλλων ευπαθών ξενιστών και είναι σοβαρότερη όταν ο ελαιώνας συγκαλλιεργείται με άλλα ευπαθή στο μύκητα φυτά όπως βαμβάκι, τομάτες, πατάτες κ.α. ή γειτονεύει με ευπαθείς καλλιέργειες.

Προτάσεις
Επειδή δεν υπάρχουν χημικά μέσα για τη θεραπεία της ασθένειας, συνιστάται η αυστηρή τήρηση των παρακάτω καλλιεργητικών μέτρων.

  1. Κοπή και καύση των προσβεβλημένων κλάδων με τα πρώτα συμπτώματα εκδήλωσης της ασθένειας Τα μολυσμένα δένδρα συχνά αναβλαστάνουν από τη βάση και δίνουν νέα κλαδιά χωρίς συμπτώματα ενώ είναι συχνό το φαινόμενο της ανάρρωσης. →
  2. Αποφυγή οργωμάτων
  3. Καταστροφή των ζιζανίων
  4. Άρδευση με σταγόνες και αποφυγή της κατάκλυσης και των αυλακιών
  5. Χρησιμοποίηση υγειών δενδρυλλίων για την εγκατάσταση ενός ελαιώνα
  6. Αποφυγή φυτέματος εκεί όπου προηγήθηκε καλλιέργεια ευπαθών στης ασθένεια φυτών (πατάτα, τομάτα, βαμβάκι κ.α.)
  7. Αποφυγή συγκαλλιέργειας ή γειτνίασης με ευπαθή στην ασθένεια φυτά
  8. Εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης σε εγκατεστημένους ελαιώνες
ΣΚΩΛΗΚΟΜΟΡΦΑ ΑΚΑΡΕΑ (ERIOPHYIDAE)
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σε ελαιώνες προσβολές της νεαρής βλάστησης από σκωληκόμορφα ακάρεα. Η προσβολή γίνεται εμφανής στα ώριμα φύλλα που εμφανίζουν παραμορφώσεις υπό τη μορφή υπόφαιων ανάγλυφων κηλιδώσεων στην κάτω επιφάνεια.
Για την καταπολέμηση των ακάρεων αυτών κι επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εξειδικευμένα σκευάσματα, συνιστάται επέμβαση με κατάλληλο για την καλλιέργεια θερινό πολτό όταν η νέα βλάστηση έχει φθάσει τα 6-8 εκατοστά μέσα στο Μάρτιο. Σημειώνεται ότι μία τέτοια επέμβαση καταπολεμά ταυτόχρονα τις προνύμφες κοκκοειδών και άλλων ομόπτερων εντόμων που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή.

ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ (ΒΡΩΜΟΥΣΑ)
Πρόκειται για πολυφάγο έντομο τα ενήλικα του οποίου είναι δυνατόν να προσβάλλουν τη νεαρή βλάστηση κατά την περίοδο από μέσα Μαρτίου έως και τον Μάιο. Η εμφάνιση των ακμαίων του εντόμου είναι σποραδική και συχνά ξαφνική γεγονός που απαιτεί την προσοχή και ετοιμότητα των καλλιεργητών.
Στους ελαιώνες που έχουν παρατηρηθεί προσβολές από το έντομο συστήνεται ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο επαφής με την εμφάνιση των ακμαίων ή κατά την περίοδο της έκπτυξης της νέας βλάστησης και πριν την ανθοφορία.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΚΟΛΥΤΕΣ
Συνήθως προσβάλουν δευτερογενώς τα εξασθενημένα από διάφορες αιτίες ελαιόδενδρα. Για την αντιμετώπιση αυτών των εντόμων συνιστώνται καλλιεργητικά μέτρα όπως 1) επιμελές καθάρισμα των δένδρων από προσβεβλημένα ή μη ξερά ή εξασθενημένα κλαδιά και άμεση καύση αυτών. 2) Αποφυγή διατήρησης προσβεβλημένης ξυλείας στους ελαιώνες.
3) Διατήρηση των δένδρων σε καλή κατάσταση υγείας και θρέψης.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.


www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου