Εξοικονόμηση χρημάτων με την δημιουργία οικογενειακού λαχανόκηπου

Η σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας, καθιστά επιτακτική περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη για εξοικονόμηση χρημάτων. Ο οικιακός λαχανόκηπος
καθιστά εφικτή αυτήν την ανάγκη ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία ευχαρίστη απασχόληση για τον καθένα.
Τέλος ένα απο τα βασικότερα πλεονεκτήματα του οικιακού λαχανόκηπου είναι η παραγωγή ποιοτικώς, ανώτερων προιόντων με ελάχιστη ποσότητα χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Η θέση που προτιμάται για την εγκατάσταση του οικιακού λαχανόκηπου θα πρέπει να έχει έκθεση νοτιοανατολική, ώστε τα λαχανικά να δέχονται άπλετο φώς. Επιλέγουμε μέρος όπου ο λαχανόκηπος θα προστατεύεται από δυνατούς ανέμους και δεν θα υπάρχει πρόβλημα σκίασης από άλλα δέντρα, κτίρια και φράχτες.
Το έδαφος θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο απο πέτρες και να μήν έχει μεγάλη κλίση. Τα αμμοπηλώδη και αργιλλοπηλώδη εδάφη θεωρούνται ιδανικά για την καλλιέργεια των περισσότερων λαχανικών. Το κατάλληλο ΡΗ κυμαίνεται απο 6-8.
Το βάθος του εδάφους θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των διάφορων λαχανικών και να μήν περιλαμβάνει αδιαπέραστα στρώματα. Ορισμένα λαχανικά οπως είναι η ντομάτα, το καρπούζι και το σπαράγγι απαιτούν βάθος εδάφους μεγαλύτερο απο 120 εκατοστά.
Η λίπανση γίνεται είτε με χημικά λιπάσματα, είτε με χλωρή λίπανση, με προσθήκη χωνεμένης κοπριάς ή τέλος με προσθήκη άλλων οργανικών ουσιών. Τα χημικά λιπάσματα σκοπό έχουν να εφοδιάσουν τα λαχανικά με τα απαραίτητα συστατικά οπως είναι το Ν, Ρ, Κ καθώς και διάφορα άλλα ιχνοστοιχεία. Διάφορα χημικά λιπασματα τα οποία χρησιμοποιουνται στην λαχανοκομία είναι το 20-10-10 ή το 8-12-24+ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ κτλ. Η κοπριά προσφέρει μεγάλο αριθμό ιχνοστοιχείων που παραλαμβάνει το ζώο και δεν κατακρατεί στο σώμα του. Αν προστεθεί χωνεμένη κοπριά, ιδανική ποσότητα είναι 3-7τόνους ανά στρέμμα ενώ η νωπή σε ποσότητα 8-20τόνους ανα στρέμμα. Οσον αφορά την χλώρη λίπανση, αναφερομαστε στην καλλιέργεια και στην χρησιμοποιήση ψυχανθών(λουπινο, τριφύλλι, κουκιά, βίκος μηδική ).

Για την επιλογή του σχήματος, οι συνηθέστεροι σχηματισμοί είναι ο τετράγωνος, ο ορθογώνιος οπου η οργάνωση των φυτών γίνεται ανα σειρές ωστε να υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου. Σε αυτό το είδος λαχανόκηπου, η κυκλοφορία γίνεται μέσω κύριων ή δευτερευόντων διαδρόμων που τέμνονται κάθετα μεταξύ τους , ώστε να έχουμε ολοκληρομένη εποπτεία των καλλιεργείων μας.
Η εποχή σποράς ή φυτευσης εξαρτάται απο το είδος που καλλιεργούμε. Χαρακτηριστικά αναφέρω για κάποια είδη λαχανικών

 www.geis.gr