Τι ζητούν τελικά οι κάτοικοι από τους Χώρους Πρασίνου;

Τι ζητούν τελικά οι κάτοικοι από τους Χώρους Πρασίνου;
Η Ε.Ε ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΩΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».
«Είναι φυσικός, ψυχολογικός, συναισθηματικός και κοινωνικοοικονομικός παράγοντας για το ΕΥ ΖΗΝ κάθε ανθρώπου αλλά και μίας κοινότητας συνολικά, η ύπαρξη δομημένου και αξιοποιημένου Πρασίνου. Οι «Πράσινες Υποδομές» , δημιουργούν προϋποθέσεις σύνδεσης γειτονιών εντός πόλεων και πόλεων με την ύπαιθρο ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν κατοικημένες περιοχές και ζώνες εργασιακών δραστηριοτήτων…».
Με αφορμή την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των αρμοδίων Επιτροπών για το πρόγραμμα «Αναβαθμίζοντας το Φυσικό Κεφάλαιο», που αφορά στα οφέλη και την προστιθέμενη αξία του Αστικού Πρασίνου στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ο ELCA διαβλέπει τις ανάγκες του μέλλοντος που αφορούν στην ανάπτυξη του Πρασίνου συνολικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως «Πράσινη Δομή, είναι το στρατηγικά σχεδιασμένο δίκτυο των φυσικών και ομοίων με αυτών χώρων που έχουν διαφορετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά». Ορίζουμε την «Πράσινη Υποδομή» , με τέτοιο τρόπο , ώστε πλέον η διαχειριστική προσέγγιση να αναφέρεται στον ευρύτερο όρο «οικοσύστημα» , με ότι αυτό συνεπάγεται.
Έτσι, στον επόμενο κύκλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (2014-2020) και τους συνδεδεμένους προϋπολογισμούς, η αξιοποίηση των «Πράσινων Υποδομών» θα γίνει μέσω των προγραμμάτων Horizon 2020, της Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ΚΑΠ και του Ταμείου Συνοχής.

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Πρασίνου (ELCA) είναι το όργανο που κάνει πολιτική για το Πράσινο και τις επιχειρήσεις της «Βιομηχανίας Πρασίνου» της Ευρώπης. Για την Ελλάδα , ο εθνικός εκπρόσωπος είναι η Πανελλήνιας Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου(ΠΕΕΓΕΠ) (www.peegep.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου