Το κλάδεμα καρποφορίας της ελιάς (+video)

Το κλάδεμα καρποφορίας της ελιάς, δηλαδή το κλάδεμα των παραγωγικών ελαιόδενδρων, είναι πολύ σημαντική καλλιεργητική εργασία προκειμένου να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική παραγωγή κάθε χρόνο, μειώνοντας την ένταση της παρενιαυτοφορίας της ελιάς.
Παρενιαυτοφορία στην ελιά, εννοούμε το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο μια χρονιά υψηλής παραγωγής ακολουθείται από μια χρονιά χαμηλότερης, ακόμη και μηδενικής, καρποφορίας.
• Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του κλαδέματος καρποφορίας της ελιάς;

Αρχικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ελιά καρποφορεί σε κλαδιά βλάστησης της προηγούμενης χρονιάς. Έτσι, με το κλάδεμα καρποφορίας της ελιάς, πρέπει να ισορροπήσουμε σε δύο φυσικές λειτουργίες που ανταγωνίζεται η μια την άλλη: Την βλαστική ανάπτυξη της ελιάς από τη μία, δηλαδή την ανάπτυξη βλαστών και φυλλώματος, και από την άλλη την καρποφορία, την δημιουργία ανθέων που θα δώσουν τους καρπούς.• Ποια εποχή γίνεται το κλάδεμα καρποφορίας της ελιάς;

Σχετικά με την εποχή του κλαδέματος της ελιάς, κλαδεύουμε πάντα μετά το τέλος της συγκομιδής. Προτιμούμε να κλαδεύουμε μετά τον Ιανουάριο, όσο πλησιέστερα προς το Μάρτιο, σε περιόδους χωρίς παγετούς και βροχές, σε συνθήκες μειωμένης υγρασίας, για αποφυγή ανάπτυξης μυκητολογικών και βακτηριακών ασθενειών, όπως του κυκλοκώνιου και της καρκίνωσης της ελιάς. Μετά το κλάδεμα της ελιάς, ψεκάζουμε με χαλκούχο διάλυμα για απολύμανση από ασθένειες ενώ στις μεγάλες τομές αλείφουμε με πάστα εμβολιασμού.

• Πώς κλαδεύουμε τις ελιές μετά από μια χρονιά μεγάλης καρποφορίας;

Μετά από μια χρονιά μεγάλης καρποφορία της ελιάς, λοιπόν, με το κλάδεμα των ελαιόδεντρων προσπαθούμε να εξισορρροπήσουμε τη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία των ελαιόδεντρων. Έτσι, κλαδεύουμε λιγότερο έντονα, καθώς το δέντρο της ελιάς εξαντλείται από τα θρεπτικά του συστατικά. Αυτό γίνεται για δυο λόγους: Αφενός επιθυμούμε να διατηρήσουμε μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια της ελιάς, που είναι το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και αφετέρου, μειώνουμε τη διάθεση της ελιάς για έντονη βλαστική ανάπτυξη, ενισχύοντας τη διάθεση καρποφορίας. Η μείωση του φυλλώματος της ελιάς μέσω του κλαδέματος φθάνει μόνο το 10% αφαιρώντας τα ξερά κλαδιά, αλληλοκαλυπτόμενους εσωτερικούς κλάδους και βλαστάρια λαίμαργα γύρω από τον κορμό της ελιάς.

• Πώς κλαδεύουμε τις ελιές μετά από μια χρονιά μικρής καρποφορίας;

Μετά από χρονιά μικρής καρποφορίας της ελιάς, κάνουμε πιο δραστικό κλάδεμα, αφαιρώντας ακόμη και 20-30% της φυλλικής επιφάνειας, προσπαθώντας να διατηρήσουμε το κυπελλοειδές σχήμα των ελαιόδεντρων και να τα κρατήσουμε σε χαμηλό ύψος. Πάντως, σε χρονιά υψηλής καρποφορίας, μέρος του κλαδέματος καρποφορίας της ελιάς μπορεί να γίνει και αμέσως μετά την καρπόδεση της ελιάς αφαιρώντας κλαδιά που φέρουν μεγάλο φορτίο. Γενικότερα, προσπαθούμε να κλαδεύουμε τις ελιές με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνουμε χώρο από πάνω για να μπαίνει φωτισμός, για να ενισχύουμε τη φωτοσύνθεση, καθώς και τον αερισμό για να μην αναπτύσσονται εύκολα ασθένειες. Σε πυκνοφυτεμένους ελαιώνες, το αυστηρό κλάδεμα δεν αποτελεί λύση για τον φωτισμό και τον αερισμό, καθώς επιφέρει έντονη βλάστηση και μειωμένη παραγωγή. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν προτιμότερο η εκρίζωση μερικών ελαιόδεντρων για να επιτύχουμε σωστή αραίωση και αυξημένη παραγωγή.

• Κι ένα μυστικό για το κλάδεμα καρποφορίας της ελιάς

Στο κλάδεμα καρποφορίας της ελιάς θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψιν τις αναλύσεις θρέψης των ελαιόδεντρων, τόσο τις εδαφολογικές όσο και τις αναλύσεις φυλλοδιαγνωστικής, καθώς και το πρόγραμμα λίπανοης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου καλλιεργητικού σχεδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου