Μεγάλη νίκη για τη φύση στην Ευρώπη!


Σήμερα, 07.12.2016,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η νομοθεσία για τη φύση θα διασωθεί και δεσμεύτηκε σε ένα σχέδιο δράσης για την καλύτερη εφαρμογή της.
Μετά από μια εκστρατεία που έσπασε όλα τα ρεκόρ σε συμμετοχή Ευρωπαίων πολιτών, με περισσότερους από 500.000 να υψώνουν τη φωνή τους, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θα επιμείνουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε τελικός νικητής να είναι η ίδια η φύση.
Ο πρόεδρος Γιούνκερ και το Κολλέγιο των Επιτρόπων, επιβεβαίωσαν σήμερα ότι οι θεμελιώδεις οδηγίες για τη φύση, δηλαδή οι οδηγίες για τα άγρια πτηνά και για τους οικοτόπους, δεν χρήζουν αναθεώρησης και ουσιαστικά χαλάρωσης των προβλέψεών τους, δίνοντας τέλος σε μία περίοδο αβεβαιότητας δύο ετών για το μέλλον της προστασίας της φύσης στην Ευρώπη.

Επίσης, συμφώνησαν για την ανάγκη ενός σχεδίου δράσης για την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποδέχονται την απόφαση με ανακούφιση. Παράλληλα, τονίζουν ότι μένει ακόμη πολλή δουλειά, ώστε η απόφαση αυτή να έχει πραγματικό αποτέλεσμα για τη φύση της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των προβλέψεων της νομοθεσίας και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών που υποβαθμίζουν τη φύση. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη περιμένουν ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Καρμένου Βέλλα θα παρουσιάσει τις προτάσεις του με σειρά δράσεων που θα μπορέσουν να εκπληρώσουν τον στόχο της ΕΕ για περιορισμό της απώλειας της βιοποικιλότητας ως το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, για την ελληνική περίπτωση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και WWF Ελλάς καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη και ορθή εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση στη χώρα μας. Πρώτο βήμα πρέπει να είναι η διασφάλιση του μέλλοντος των φορέων διαχείρισης που έχουν στην αρμοδιότητα τους περίπου το ένα τέταρτο των περιοχών Natura 2000, και των οποίων η συνέχεια της λειτουργίας δεν έχει διασφαλιστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Στη συνέχεια απαιτείται άμεση και ώριμη συζήτηση για την κατάρτιση ενός λειτουργικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών στη χώρα που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, απαιτείται η εφαρμογή των προβλέψεων της νομοθεσίας που ενσωματώνει τις δύο οδηγίες και επιτρέπει στην Ελλάδα να διασφαλίσει το φυσικό της περιβάλλον.

Οι οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πουλιά είναι απαραίτητες για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη, διασφαλίζουν περισσότερα από 1400 απειλούμενα είδη, ενώ προστατεύουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα φυσικών εκτάσεων που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Οι οδηγίες έχουν την αποδοχή της κοινής γνώμης, ενώ στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών που βρίσκονταν σε αμφισβήτηση, βρήκαν υπερασπιστές επιστήμονες, κοινή γνώμη, επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυβερνήσεις πολλών κρατών μελών.

Το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης αποτελεί επιτυχία περισσότερων από 520.000 πολιτών που ζήτησαν τη διασφάλιση της προστασίας της φύσης, μέσα από την πανευρωπαϊκή εκστρατεία που σήμανε συναγερμό για τη φύση, #NatureAlert.

Σημειώσεις:

Η εκστρατεία #NatureAlert ξεκίνησε ως απάντηση στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθεωρήσει τις οδηγίες για τα πουλιά και τους οικοτόπους, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προέδρου Γιούνκερ το 2014 όταν παρότρυνε τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Καρμένου Βέλλα «να πραγματοποιήσει μια σε βάθος αξιολόγηση των οδηγιών για τα πουλιά και τους οικοτόπους και να εκτιμήσει τη δυνατότητα εκμοντερνισμού τους», ως μέρος της πρωτοβουλίας για καλύτερους κανονισμούς.

Η εκστρατεία δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου συμμαχία περισσότερων από 200 ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη που προσπάθησαν να διασώσουν τις οδηγίες από τον «εκμοντερνισμό» τους και να διεκδικήσουν την καλύτερη εφαρμογή τους.

Αποτέλεσμα αυτού η μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών σε δημόσια διαβούλευση στην ιστορία της ΕΕ, με περισσότερους από 520,000 πολίτες να ζητούν την προστασία και καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών για τα πουλιά και τους οικοτόπους, συγκεντρώνοντας περισσότερο από το 94% των συνολικών συμμετοχών στη διαβούλευση.

Περισσότερα για την εκστρατεία #NatureAlert: http://www.wwf.gr/campaigns/natureup 

πηγή: http://www.wwf.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου