Ελλιπή μέτρα προστασίας των περιοχών Natura

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί την Ελλάδα για μη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των οικοτόπων Natura
Η επί 6 χρόνια αδράνεια της Ελλάδας να εφαρμόσει την οδηγία για την αποτελεσματικότερη προστασία των περιοχών Natura προκάλεσε την εκ νέου επίπληξη της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Όπως αναφέρεται σε χθεσινή απόφαση της Ε.Ε., την «κίτρινη κάρτα» προκάλεσε η «μη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους που εμποδίζει τη σωστή προστασία και τη διαχείριση των περιοχών Natura που δημιουργεί μια σημαντική απειλή για την καλή λειτουργία και τη συνοχή του δικτύου Natura 2000».
Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη έπρεπε μέσα σε 6 χρόνια για να ορίσουν τις «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης», τις προστατευόμενες περιοχές δηλαδή βάσει των «Τόπων Κοινοτικής Σημασίας» που προϋπήρχαν και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. 
Η χώρα μας όρισε όλους τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» σε «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης», αλλά δεν θέσπισε μέτρα διατήρησης και προστασίας των περιοχών Natura. 
Η Ε.Ε. θεωρεί την μη συμμόρφωση με την κοινοτικό πλαίσιο σημαντική απειλή για την καλή λειτουργία και τη συνοχή του δικτύου Natura 2000 και δίνει περιθώριο δύο μήνες στην Ελλάδα να αιτιολογήσει για στάση της και απειλεί ότι εάν δεν συμμορφωθεί, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το 35% των εδαφών της Χίου στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού καθώς και το σύνολο των Οινουσσών είναι ενταγμένα στο Δίκτυο Natura και όπως και στην υπόλοιπη χώρα, δεν έχουν θεσπιστεί ειδικά μέτρα για την προστασία τους και επιπλέον δεν έχει μελετηθεί εκτενώς ο περιβαλλοντικός πλούτος που διαθέτουν.


πηγή: http://www.aplotaria.gr/