Τα δάση ζωτικής σημασίας για την οικολογική σταθερότητα του πλανήτη

Τα δάση κατέχουν εξέχουσα θέση στη φύση και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και παράλληλα, επιτελούν αναρίθμητες περιβαλλοντικές λειτουργίες ζωτικής σημασίας στην ποιότητα ζωής μας και την οικολογική σταθερότητα στον πλανήτη, αναφέρει το Τμήμα Δασών σε ανακοίνωση για τη Διεθνή Ημέρα Δασών.
Το Τμήμα προσθέτει πως σημαντική και με ανυπολόγιστη οικονομική αξία είναι και η προσφορά των δασών σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, η αναψυχή, η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, που σήμερα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη και η παραγωγή άριστης ποιότητας νερού.
Αναφέρει ότι μεταξύ άλλων τα δάση απορροφούν και εξουδετερώνουν διάφορες χημικές ουσίες και στερεά σωματίδια από την ατμόσφαιρα και το έδαφος, δημιουργώντας ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ενώ συμβάλλουν στην προστασία και την ενίσχυση της βιολογικής ποικιλότητας και διασφαλίζουν ευνοϊκές συνθήκες για τη διαβίωση και την προστασία πολλών σπάνιων φυτών και ζώων.

Προσθέτει ότι τα Ηνωμένα Έθνη καθόρισαν ως θέμα της φετινής χρονιάς το «Δάσος και Νερό», με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο των δασών στην εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού, και αναφέρει ότι σχεδόν 80% του ανθρώπινου πληθυσμού, δηλαδή 8 στα 10 άτομα, είναι εκτεθειμένο σε απειλές από τη χρήση μη επιβεβαιωμένης καλής ποιότητας νερού.

Συνεχίζοντας λέει ότι μέχρι το 2050 αναμένεται ότι άλλα 2,3 δισεκατομμύρια συνάνθρωποί μας, ένεκα της πίεσης για καλή ποιότητα νερού, θα καταλήξουν σε παραποτάμιες περιοχές, ιδιαίτερα στην Αφρική και την Ασία.

Περαιτέρω αναφέρει ότι μέχρι το 2030 η ανθρωπότητα αναμένεται, σύμφωνα με όλα τα σενάρια για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να αντιμετωπίσει έλλειψη καλής ποιότητας νερού μέχρι και 40%. Εκτιμάται ότι το κόστος για την προστασία των λεκανών απορροής είναι μέχρι και 200 φορές μικρότερο του κόστους για δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής καλής ποιότητας νερού.


offsite.com.cy