ΣΠΑΤΑ: “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ” από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Video)

Στo πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των συνεργαζόμενων τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Φυτικής Παραγωγής
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ”, το οποίο συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) και το Υπ.Ε.Π.Θ., καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αιτήσεις.
Απέναντι από το MAcArthur Glen, στα Σπάτα υπάρχει έκταση για την εκπαίδευση και τις μελέτες των φοιτητών που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.