Νέες προοπτικές από συστήματα κηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες

Διέξοδο, αλλά και σημαντικό παράγοντα νέων θέσεων εργασίας, ακόμη και για τις περιοχές που παραδοσιακά έχουν σχέση μόνον με μεγάλες καλλιέργειες, μπορεί να αποτελέσει η παραγωγή κηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες, τόνισε ο διευθυντής
Ερευνών του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, τομέας Αγροτεχνολογίας, (ΙΕΤΕΘ)-ΕΚΕΤΑ), δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας, μιλώντας στο 28ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ), οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν έως τις 20/10.Κατά τον κ. Μπαρτζάνα, τα συστήματα παραγωγής κηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες, αποτελούν δυναμική έκφραση της πρωτογενούς παραγωγής, ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα με τα διάφορα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας.
Όπως είπε, η ελληνική γεωργία διέρχεται κρίσιμη φάση που έχει επηρεασθεί από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, από το διεθνές (συνθήκες ΠΟΕ) και το ευρωπαϊκό περιβάλλον (νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική), από τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αρκετούς εχθρούς και ασθένειες, αλλά και την εμφάνιση νέων και την κλιματική αλλαγή, με την αύξηση συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων. Σε αυτά τα συστήματα παραγωγής κηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων, όπως διευκρίνισε, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας, καθώς και στη μείωση των ενεργειακών και χημικών εισροών, ταυτόχρονα με την αύξηση της παραγωγής. «Κάτι τέτοιο, όμως, προϋποθέτει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στη διαδικασία της παραγωγής, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει σε συστήματα παραγωγής φιλικότερα στο περιβάλλον» διευκρίνισε.
Διευκρίνισε ότι η υπάρχουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία, που αναπτύχθηκε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, «δεν μπορεί να μεταφερθεί κατευθείαν στη Μεσόγειο, καθώς είναι συχνά ακατάλληλη για προβλήματα τα οποία συναντώνται στην περιοχή» και αναφέρθηκε στις τεχνολογίες και τεχνικές που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμα συστήματα παραγωγής κηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι:
- η βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω καλύτερων και νέων τεχνικών καλλιέργειας (υδροπονία, νέα υποστρώματα, σύσταση και διαχείριση θρεπτικών διαλυμάτων)
- η μείωση των εισροών ενέργειας (εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση βιομάζας και λοιπών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλύτερη διαχείριση μικροκλίματος)
- η μείωση των χημικών εισροών (ολοκληρωμένη παραγωγή, δίχτυα εντομοστεγανότητας, φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης)
- η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των μονάδων
- η αναδιάρθρωση του φυτικού κεφαλαίου (δοκιμή νέων ποικιλιών)
- η ιχνηλασιμότητα, τυποποίηση και πιστοποίηση των παραγομένων προϊόντων
- η χρήση τεχνολογιών του διαδικτύου και αυτοματισμών.
Υπενθυμίζεται ότι το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη διάρκεια των εργασιών του θα παρουσιαστούν περισσότερες από 300 εισηγήσεις από 270 συνέδρους σε θεματικές ενότητες, όπως: δενδροκομία, λαχανοκομία, αμπελουργία, ανθοκομία-αρχιτεκτονική τοπίου, μελισσοκομία και τα αρωματικά φυτά.


πηγή: http://www.paseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου