Πυράκανθος για Περίφραξη


Απόσπασμα από τις εκπομπές «Μην Πατάτε το Πράσινο» με τους κ.κ. Γιάννη Καλαμίτση και Χρήστο Μαρλαντή.
Ο Πυράκανθος είναι πολύ καλός για τις περιφράξεις. Μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα ανέξοδο αντικλεπτικό σύστημα προστασίας.