ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ: «Καλό Πάσχα με Υγεία, Αγάπη και Σύνεση!»