Προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Κήπου

Athens-1870_Stadio_Hrodou-Attikou_Ilisos
Ο Εθνικός Κήπος στα δεξιά με την οδό Ηρώδου Αττικού και το Αμαλίειο ορφανοτροφείο (σημερινό  Μέγαρο Μαξίμου) Φωτογραφία του Sébah Pascal,  1870 [πηγή: mixanitouxronou.gr]
Για την εκτέλεση έργων στον Εθνικό Κήπο, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται κάθε επέμβαση στη φυσική του βλάστηση, όταν δεν περιορίζεται στις τρέχουσες εργασίες συντήρησής της καθώς και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων τέχνης εντός αυτού, απαιτείται η σύνταξη
ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, πρέπει να υποβληθεί στον Υπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο να εγκρίνει ή όχι αυτήν ή να επιτρέψει την πραγματοποίησή της υπό όρους. Συνεπεία δε του δασικού χαρακτήρα του Εθνικού Κήπου, για κάθε μελέτη διαχείρισής του απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, ύστερα από σχετική θεώρηση της δασικής υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις συντήρησης υφισταμένων έργων και υποδομών και τρεχουσών φυτοτεχνικών περιποιήσεων
Με την πρόσφατη απόφαση υπ΄ αριθ. ΣτΕ 3961/2015 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν ζητήματα που αφορούν τη νομική φύση, την προστασία και ανάδειξη καθώς επίσης και τις επιτρεπτές επεμβάσεις στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας.

Η υπόθεση αφορά την εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως αποφάσεως του έτους 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε πρόταση αρχιτεκτονικής του τοπίου για την ανάδειξη του Εθνικού Κήπου από τον ένδικο Οργανισμό καθώς επίσης και σχετικό αίτημα του Οργανισμού αυτού για την οργάνωση έκθεσης σύγχρονης τέχνης στον Εθνικό Κήπο, κατά το έτος 2014.

Όπως έγινε δεκτό με την απόφαση, με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/113998/2568/28.1.2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΑΑΠ 49/23.3.2011), σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. δ΄ και 16 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ο Εθνικός Κήπος χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικός τόπος, «ως χαρακτηριστικός και ομοιογενής χώρος, που εμπεριέχει αξιόλογα κτίρια, κατασκευές και διαμορφώσεις μεταγενέστερες του 1830, διότι πρόκειται για ένα μοναδικό στη χώρα μας και ιδιαίτερα αξιόλογο παράδειγμα αρχιτεκτονικής τοπίου, με βάση τις αρχές του ευρωπαϊκού σχεδιασμού του 19ου αιώνα και με ιδιαίτερο βοτανολογικό ενδιαφέρον. Αποτελεί τόπο, στον οποίο έχουν αποτυπωθεί διαδοχικές εξελικτικές φάσεις της νεώτερης ιστορίας των Αθηνών και έχει άρρηκτα συνδεθεί στη συλλογική μνήμη των κατοίκων της πόλης με σημαντικές καμπές της ιστορίας του Ελληνικού κράτους καθώς και με την καθημερινή ζωή τους».

Σύμφωνα ακόμα με την ως άνω υπουργική απόφαση, «η προστασία του Εθνικού Κήπου θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διατήρηση του πνεύματος και των σημαντικών επεμβάσεων των τριών πρώτων φάσεων της κατασκευής του».
Άποψη του Εθνικού Κήπου
[πηγή: Διαδίκτυο]
Ο Εθνικός Κήπος περιλαμβάνεται στον αρχαιολογικό χώρο της πόλεως των Αθηνών, που αναοριοθετήθηκε με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ 43/7027/425/29.1.2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Από τις εφαρμοστέες εν προκειμένω διατάξεις, που αφορούν το ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς του Εθνικού Κήπου, στο οποίο εν όψει της σημασίας του από άποψη ιστορική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική, βοτανολογική και γενικότερα περιβαλλοντική, έχει υπαχθεί, συνάγεται ότι για την εκτέλεση έργων στον Εθνικό Κήπο, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται κάθε επέμβαση στη φυσική του βλάστηση, όταν δεν περιορίζεται στις τρέχουσες εργασίες συντήρησής της καθώς και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων τέχνης εντός αυτού, απαιτείται η σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, πρέπει να υποβληθεί στον Υπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο να εγκρίνει ή όχι αυτήν ή να επιτρέψει την πραγματοποίησή της υπό όρους.

Συνεπεία δε του δασικού χαρακτήρα του Εθνικού Κήπου,[3] για κάθε μελέτη διαχείρισής του απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από θεώρηση της δασικής υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις συντήρησης υφισταμένων έργων και υποδομών και τρεχουσών φυτοτεχνικών περιποιήσεων.

Η προσβαλλομένη πράξη, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση του ενδίκου Οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει πολλές επιμέρους προτάσεις, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης ή εναλλακτικές λύσεις τόσο κατά το κηποτεχνικό της σκέλος όσο και κατά το σκέλος της που αφορά την οργάνωση της έκθεσης σύγχρονης τέχνης, για την οποία πρέπει να προσδιορισθούν οι σχετικές λεπτομέρειες, δεν έχει χαρακτήρα πράξεως εγκριτικής τέτοιας ολοκληρωμένης μελέτης, αλλά πράξεως, με την οποία κινείται απλώς η σχετική διαδικασία.[4] Με το περιεχόμενο ωστόσο αυτό η προσβαλλόμενη πράξη κρίθηκε ότι δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και ότι απαραδέκτως προσεβλήθη με την υπό κρίση αίτηση.

Σοφία Ε. Παυλάκη
(Δικηγόρος)
πηγή: dasarxeio.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου