Απλές διαδικασίες για φυσικά φυτοφάρμακα

Ευκαιρία, για τη χώρα μας, ανάπτυξης καινοτομικών φυσικών αντιπαρασιτικών σκευασμάτων. 
Με πολιτική απόφαση και απλή υπουργική διάταξη εγκρίθηκε στη Γαλλία πολυδύναμο φυτοφάρμακο με βάση εκχύλισμα τσουκνίδας· το θέμα παρουσιάστηκε σε προηγούμενα φύλλα της Agrenda.
Η ισχύουσα στη χώρα μας νομοθεσία για τη χορήγηση έγκρισης εμπορίας σκευασμάτων «χαμηλού κινδύνου» είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτητική. Έτσι καμία αίτηση δεν υπεβλήθη, παρά την ύπαρξη στη χώρα μας σημαντικών φαρμακευτικών και άλλων φυτών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου. Ανάλογη νομοθεσία ισχύει και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. γεγονός που εμπόδιζε την ανάπτυξη φυσικών φυτοφαρμάκων. Η Γαλλική πολιτική απόφαση για δραστική απλούστευση της νομοθεσίας για τα φυσικά φυτοφάρμακα είναι συνέπεια της πίεσης οικολογικών οργανώσεων και ιδιαίτερα της κίνησης “Ecophyto 2018”.


Απαγορευτικές απαιτήσεις


Η χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες που χαρακτηρίζονται ή θεωρούνται «χαμηλού κινδύνου» θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας με την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 209 Β’/17 Φεβρουαρίου 2005. 
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση οι έλεγχοι για εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν ως βάση εκχυλίσματα φυτών πρέπει να ακολουθούν την κατευθυντήρια οδηγία της Επιτροπής SANCO 10472/2003. Η οδηγία αυτή προβλέπει απαιτήσεις που είναι αδύνατον να εκπληρωθούν από σκευάσματα που αποτελούνται από εκχυλίσματα φυτών με πλήθος δραστικών ουσιών σε κυμαινόμενα ποσοστά, ανάλογα τις επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες κλπ.


Εκτός τόπου


Η οδηγία SANCO 10472/2003 για τα σκευάσματα χαμηλού κινδύνου απαιτεί πλήρη αναγνώριση της δραστικής ουσίας, όπως χημική δομή και μοριακή μάζα, ποσοστά σε γραμμάρια ανά κιλό σκευάσματος, αδρανείς ουσίες και πρόσθετα με τα χημικά μόρια, δομές κλπ. 
Ακόμη απαιτείται διαλυτότητα και σταθερότητα της δραστικής ουσίας στο νερό και κατά την αποθήκευση. Τοξικολογικές μελέτες, υπολείμματα στο περιβάλλον, ανά καλλιέργεια εφαρμογής με αποτελεσματικότητα. Περιγραφή αναλυτικής χημικής μεθόδου προσδιορισμού περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας, κλπ.
Οι παραπάνω απαιτήσεις προσιδιάζουν για τον έλεγχο χημικών αντιπαρασιτικών σκευασμάτων με ένα ή περισσότερα χημικά μόρια, ως δραστικές ουσίες. Είναι εκτός τόπου για φυτοφαρμακευτικά σκευάσματα από εκχυλίσματα φυτών.


Ευκαιρία για την Ελλάδα


Ο Υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης αρμόδιος για τη φυτική παραγωγή κ. Ι. Κουτσούκος θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την εφαρμογή της γαλλικής πρωτοβουλίας στη χώρα μας που θα επιτρέψει ανάπτυξη καλλιεργειών φυτοπροστατευτικών φυτών (κατά τα πρότυκα των ενεργειακών φυτών) και βιομηχανίας παρασκευής φυσικών φυτοφαρμάκων. Θα μειωθούν οι εισαγωγές χημικών φυτοφαρμάκων, θα μειωθεί η χημική ρύπανση στο περιβάλλον και όχι μόνο, θα υπάρξουν νέες καλλιεργητικές ευκαιρίες για τους αγρότες και τέλος θα ωφεληθεί τα μέγιστα η βιολογική γεωργία.
Για τα παραπάνω οι γνώσεις υπάρχουν, επιχειρήσεις ενδιαφέρονται (Για παράδειγμα επ. καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Μπιλάλης, εταιρεία Vioryl, κλπ).

Του Ηλία Εμμανουηλίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου