Τα περίφημα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου στο «μικροσκόπιο»


02/09/2021 - 14:26


Olympus+» έχει εγκριθεί προς υλοποίηση από το Πράσινο Ταμείο μέσα στους επόμενους 18 μήνες, ξεκινώντας από 1/9/2021.Το εταιρικό σχήμα με συντονιστή το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” (Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”) και εταίρους τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Φορέα Διαχ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και τον ΧΟΠΣ Σπαρμού, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση ενός σημαντικού προγράμματος με τίτλο “Olympus+”, που το Δίκτυο «Περραιβία» διεκδίκησε, σε δύσκολες ανταγωνιστικές συνθήκες και αυστηρά κριτήρια, από το Πράσινο Ταμείο, ανάμεσα από 105 προτάσεις, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της προστασίας του μυθικού βουνού από την κλιματική αλλαγή και τέλος της δημιουργίας επιχειρηματικότητας και εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τα ΑΦΦ.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος»και θα είναι διάρκειας 18 μηνών, από τις 1 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023.


Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο που πρότεινε το Δίκτυο «Περραιβία» και εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο, αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και γεωργικών πόρων του ΝΔ Ολύμπου (διοικητικά όρια του Δήμου Ελασσόνας) , με επίκεντρο την προστασία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών , που φύονται ελεύθερα στην άγρια φύση του παγκόσμιου μνημείου της φύσης και την προστασία τους, αλλά και την προστασία του βουνού ,ενόψει της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια αυτής .

Ένα έργο– διαφήμιση στα περίφημα Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά του ΟλύμπουΣτόχος του έργου είναι να αναδείξει στο ευρύ κοινό τη σημασία του εδάφους για την παραγωγή Αρωματικών –Φαρμακευτικών Φυτών σε μεγάλα υψόμετρα, την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργειά τους, την επιστημονική ενημέρωση αλλά και την αξία τους στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου.

Για τον λόγο αυτό, εξειδικευμένα εργαστήρια και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα εργαστούν για τον πιλοτικό εντοπισμό και χαρτογράφηση περιοχών, που υφίστανται έντονες αλλοιώσεις χλωρίδας από έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα (συλλογή, παράνομη βόσκηση) και φυσικές καταστροφές, τη Δημιουργία Πιλοτικής Στρατηγικής διαχείρισης περιοχών υπό απειλή, τη Μελέτη και καταγραφή χλωρίδας αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών ,συγκεκριμένης περιοχής ΝΔ Ολύμπου-Χαρτογράφηση περιοχής αρωματικών φυτών., ανάπτυξη Μεθοδολογίας αποκατάστασης της Χλωρίδας και τη Δημιουργία οδηγού ενημέρωσης για τα ΑΦΦ Ολύμπου, για τους κινδύνους καταστροφής των αρωματικών φυτών και μέθοδοι αποκατάστασης, σε ηλεκτρονική μορφή).

Με πιλοτικό πεδίο εφαρμογής τα χωριά της υπαίθρου του ΝΔ Ολύμπου, το έργο προτείνει, επίσης, την εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας για την προστασία των ΑΦΦ στο αυτοφυές τους πεδίο , την υλοποίηση συμμετοχικών βιωματικών εργαστηρίων στην Ελασσόνα , από ειδικούς πάνω στο αντικείμενο επιστήμονες, που αναλύουν το θέμα από την παραγωγή, την τυποποίηση, την προώθηση και εμπορία, μέχρι τον τελικό καταναλωτή, τα οποία εμπλέκουν τους κατ’ εξοχήν διαχειριστές της γης και των εδαφών (καλλιεργητές, παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα), προκειμένου να αναδειχθούν προκλήσεις, προτάσεις και κυρίως λύσεις που σχετίζονται με τις χρήσεις γης και την καλλιέργεια ΑΦΦ, την βιώσιμη αγροτική παραγωγή και την προστασία και βελτίωση των εδαφών.

Συνεργασία του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης

Πέρα από τη σημαντική αυτή ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων με τα ΑΦΦ ,θα δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ για τα ΑΦΦ , αλλά και προωθητικό σποτ, που θα χρησιμοποιηθούν σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, προωθώντας τα ελληνικά προϊόντα και τον Ελληνικό Τουρισμό.

Επίσης, θα καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση στον χώρο των καλλιεργητών ΑΦΦ στην περιοχή μελέτης, με σκοπό να εντοπιστούν αδυναμίες, αστοχίες και προβλήματα , για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα , για ενίσχυση της παραγωγής και στήριξης της επιχειρηματικότητας (Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Παράλληλα μελετά τη δυνατότητα προστασίας του ΝΔ Ολύμπου, μέσα από τη διαδικασία των αναδασώσεων, με την αξιοποίηση εξειδικευμένων επιστημόνων, πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ερευνητών , την δημιουργία μελέτης , που θα κοινοποιηθεί προς όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για την δημιουργία πολιτικών η δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή (Εργαλειοθήκη) (Επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Επίσης, προβλέπεται , η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για την αξία των ΑΦΦ στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, τη διοργάνωση φωτογραφικού διαγωνισμού για τα ΑΦΦ ,όπως επίσης και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησής τους σχετικά με τα ΑΦΦ και την προστασία της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών, από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Στα πλαίσια του έργου μελετάται και υλοποιείται η κατασκευή ενός μικρού βοτανικού κήπου στην Ελασσόνα, σε χώρο μπροστά από το ΚΠΕ ΚΙσσάβου-Ελασσόνας, δικαιοδοσίας του Δήμου Ελασσόνας, που θα περιλαμβάνει τα αντιπροσωπευτικότερα ΑΦΦ του ΝΔ Ολύμπου .

Με σκοπό ,δε, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών θα διοργανωθεί διαγωνισμός φωτογραφίας για νέους από 12-18 ετών, σχετικού με τα ΑΦΦ,

Το τελικό αποτέλεσμα είναι να προστατευτεί η βιοποικιλότητα του ΝΔ Ολύμπου και κατ’ επέκταση όλου του ορεινού όγκου , να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν όλοι ( πολίτες, παραγωγοί, εκπαιδευτικοί ,μαθητές κ..ά.) για τους κινδύνους της απώλειας της βιοποικιλότητας, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής , αλλά παράλληλα να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία επιχειρηματικότητας ,με κεντρικό αντικείμενο τα ΑΦΦ , τη δημιουργία εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό και την αναστροφή της μείωσης του πληθυσμού της περιοχής του ΝΔ Ολύμπου , αποτελώντας αυτό παράδειγμα καλής πρακτικής ,για παρόμοιες ,ανά την Ελλάδα, περιοχές , που έχουν ανάλογα προβλήματα, αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και απώλειας ανθρώπινου δυναμικού προς τα αστικά κέντρα .

Ένα έργο που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη της παρολύμπιας περιοχής

Ο Πρόεδρος του Δικτύου «Περραιβία»,που είναι ο συντονιστής εταίρος, οικονομολόγος κ. Κώστας Σκριάπας, δηλώνει ότι: “το έργο αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την τοπική κοινωνία ,αλλά και για το μυθικό βουνό, αφού εμπλέκονται ως εταίροι έγκριτα πανεπιστημιακά ιδρύματα και εξειδικευμένα εργαστήρια, που μελετούν, προτείνουν λύσεις, μεταφέρουν γνώσεις και εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες του χώρου των ΑΦΦ, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και τη δημιουργία επιχειρηματικότητας και εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό”.

Το Έργο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος, τον Δήμο Ελασσόνας, τη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση GreenPeace, το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, το ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας, το ΚΠΕ Μακρυνίτσας Μαγνησίας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ελασσόνας .

Πληροφορίες : www.perrevia.net.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου