Και νέα γραφειοκρατική ταλαιπωρία της “Ελληνικής Φύσης”;

Πριν από λίγες μέρες με τους νεκρούς μας ακόμα ακαταγράφητους, η φύση μας έστειλε ένα οδυνηρό εθνικά μήνυμα με τις πλημμύρες για τις πολλαπλές μας αμέλειες και αστοχίες στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που η φύση μας καταμαρτυρεί, έρχεται τώρα το ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) με ένα νέο νομοσχέδιο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με τον τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» να επιδεινώσει με μια πρόσθετη ψηφοθηρική διαδικασία το ανύπαρκτο πλέγμα της προστασίας των προστατευομένων —από ποιόν τάχα— περιοχών με τους Φορείς Διαχείρισης. 

Η προστασία των πολύτιμων φυσικών περιοχών της χώρας μας (οικοπεριοχών, υγροτόπων, τοπίων, βιοποικιλότητας, Natura 2000. κ.λπ.) αποτελούν μια διαχρονική εθνική και ευρωπαϊκή υποχρέωση μέσα από ένα πλέγμα από Νόμους και Διατάγματα. 
Υπάρχει ακόμα και μια υπεραιωνόβιος Δημόσια Υπηρεσία κατοχυρωμένη συνταγματικά, που όταν αφέθηκε να λειτουργήσει σωστά, προστατεύει και διαχειρίζεται την εθνική περιουσία των φυσικών περιοχών και είναι η Δασική Υπηρεσία της χώρας. 

Η υπηρεσία αυτή διαθέτει δομή, εμπειρία, επιστημονικό και διαχειριστικό προσωπικό αλλά και το προσωπικό φύλαξης και προστασίας των δασών και των φυσικών περιοχών της χώρας (Εθνικών Δρυμών, Αισθητικών Δασών, Μνημείων φύσεως). 
Δεν θα αρκούσε άραγε να προστεθεί στη δομή της υπηρεσίας αυτής και μια ακόμα Γενική Διεύθυνση «Προστατευόμενων φυσικών περιοχών» με Διευθύνσεις στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες που να έχει την ευθύνη της μελέτης, της προστασίας, της ανάδειξης και της διαχείρισης των περιοχών που τώρα χειρίζονται οι Φορείς Διαχείρισης; 
Είναι άραγε ανάγκη και εποχή πρόσθετων δαπανών για τη δημιουργία με τον νέο νόμο του ΥΠΕΝ νέων υπηρεσιών με πληθώρα Διοικητικών Συμβουλίων, με προσωπικό —προβλέπονται οκταμηνίτες!!!— με εξοπλισμό, χωρίς όμως προστατευτικές αρμοδιότητες, με δαπάνες για μελέτες που η Δασική Υπηρεσία πλαισιωμένη κατά περίπτωση με ειδικούς επιστήμονες μπορεί, χωρίς υπέρογκες αμοιβές, να συντάξει; 
Δεν αρκεί η τόση γραφειοκρατία, είναι ανάγκη να προσθέσουμε και άλλη; 
Μήπως στο ΥΠΕΝ αντί νέων νόμων και υπηρεσιών θα ήταν προτιμότερο να τονώσουν τις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, να απαλλάξουν από τις γραφειοκρατικές ενασχολήσεις το δασικό προσωπικό, να το ενισχύσουν σε υλικό και προσωπικό ώστε απερίσπαστο να προστατέψει, διαχειριστεί το φυσικό περιβάλλον και να αποσβέσει τις ξεχασμένες τρείς χιλιάδες των ενεργών χειμάρρων της χώρας πριν πνιγούμε ξανά;

Όσο δε για το έργο των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης και των απασχολούμενων σε αυτό μπορεί να συνεχιστεί και να γίνει αποτέλεσματικότερο ενταγμένο μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας της χώρας, όπως ακριβώς συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ΗΠΑ.

Κώστας Κασσιός
(Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Δασολόγος – Αρχ. Τοπίου)

πηγή: https://dasarxeio.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου