Παιδικές χαρές υπό διωγμό

Παιδικές χαρές υπό διωγμό
Τον τελευταίο καιρό έχουν γεμίσει οι παιδικές χαρές στην χώρα από "περίεργες" πινακίδες όπου οι Δήμοι αποτρέπουν τα παιδιά από την χρήση των παιδικών χαρών και προσπαθούν να αποφύγουν τυχόν ευθύνες ....
Ήταν σαφές από την αρχή ότι αυτό είναι λανθασμένο και δεν οδηγούσε πουθενά ενώ ό σωστός δρόμος είναι επισκευή και πιστοποίηση των οργάνων και παιδικών και μια συντήρηση αυτών
παραδείγματα σε όλη την χώρα όπως :
Δήμος Δυτικής Αθήνας
όπου με βαση καταγγελίες της Πρωτοβουλίας Γονέων 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων.

όπου αναφέρουν:
"Εικόνες από την παιδική χαρά απέναντι από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων! Όπως αναφέρεται στην πινακίδα ο χώρος προσφέρεται μόνο για... Αναψυχή!!!Αναψυχή με τα χορτάρια να φτάνουν το μισό μέτρο, περιττώματα σκύλων και σκουπίδια! Στη γειτονιά μας τουλάχιστον τρεις παιδικές χαρές είναι μη πιστοποιημένες -άρα ακατάλληλες για παιχνίδι- και αναρωτιόμαστε: Μήπως οι "υπεύθυνοι" αρμόδιοι θα πρέπει να ενδιαφερθούν ουσιαστικά για το πρόβλημα και να επιδιορθώσουν άμεσα τις παιδικές χαρές; Μήπως θα πρέπει και να καθαριστεί άμεσα ο χώρος έξω από το σχολείο; Ενέργειες αυτονόητες, αλλά δύσκολο να γίνουν από τους κατ' άλλα υπεύθυνους αρμοδίους!
Τελικά φτάσαμε στο σημείο η καθαριότητα να γίνεται ζήτημα διεκδίκησης;"οι επισκευές είναι ασήμαντου κόστους

Δήμος Μακεδονίας
όπου έχει δημιουργηθεί ζήτημα και στο Δημοτικό συμβούλιο δείτε εδώ καταγγελία : http://wwwaristofanis.blogspot.gr/2015/05/blog-post_965.html?spref=fb

Δήμος Γύρω από τον Υμηττό


Δήμος Δυτικής Ελλάδος


Δήμος Νότιας Αττικής

ακόμα και ΝΠΙΔ
Είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση των πολιτών για τέτοιους χώρους ενώ η χώρα μας είναι πολύ πίσω σε σχέση με τις ευρωπαϊκές νόρμες για ανάλογους χώρος και ποσοτικά και ποιοτικά πχ το κείμενο των κατοίκων Πλάκας Κουκακίου, Μτεσ, Παγκρατίου, Μακρυγιάννη και Κολωνάκι για την παιδική του Ζαππέιου

Σύμφωνα με το νόμο για τις παιδικές χαρές, όπως αναφέρεται στις υπ' αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β'931) και 27934/2014 (Β'2029) αποφάσεις, όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία πιστοποίησης, περιγράφεται με την υπ' αριθ. 44/07.08.2014 εγκύκλιό του ΥΠ.ΕΣ.,

Κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι παραπάνω αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κ. Βούτσης κάλεσε τους δήμους μέσω απευθείας εγκυκλίου να σφραγίσουν ή να ξηλώσουν τις επικίνδυνες παιδικές χαρές στους χώρους αρμοδιότητας τους εφόσον δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη από τον νόμο πιστοποίηση.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Βούτση και βάσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό περιγράφεται αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης σε προηγούμενη εγκύκλιο, όπου επιλύονται απορίες και ερωτήματα εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διαλόγου, που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.
Βέβαια όπως αναφέρει ο κ. Βούτσης σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς.
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.Συγκεκριμένα η Υπουργική απόφαση είναι :


Αριθμ. πρωτ.: 17602/22.5.2015
Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ
Κατηγορία: Λοιπά
Αθήνα, 22 Μαΐου 2015
Α.Π.: 17602
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α.
Ταχ.Δ/νση Σταδίου 27
Τ.Κ. 10183 Αθήνα
Πληροφορίες Ζ. Ντάβα
Τηλέφωνο 213 1364027
FAX 213 1364359
Εγκύκλιος: 15
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ»
Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αποτυπώνεται στις υπ’ αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β΄931) και 27934/2014 (Β΄2029) αποφάσεις, όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό περιγράφεται αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης, η οποία έχει εξειδικευθεί με την υπ’ αριθ. 44/07.08.2014 εγκύκλιό μας, καθημερινά δε, επιλύονται απορίες και ερωτήματα εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διαλόγου (forum), που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.

Ο Υπουργός
Νικόλαος Βούτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου