Κάθετος κήπος σε δημοτικό κτήριο της Θεσσαλονίκης

Ένα πρωτότυπο έργο, που συνδυάζει την αισθητική αναβάθμιση και την περιβαλλοντική – οικολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων προγραμματίζει ο δήμος Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για τη δημιουργία πράσινου κάθετου κήπου στο κτήριο που στεγάζεται η διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του δήμου, στην οδό Κλεάνθους 18, το οποίο θα αλλάξει όψη, θα πρασινίσει και θα αποτελέσει μια... όαση σε μια περιοχή, στην οποία κυριαρχούν το τσιμέντο και οι πολυκατοικίες. 
Προφανώς από την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου θα κριθεί η πορεία ενός ολόκληρου προγράμματος, το οποίο εάν πετύχει και επεκταθεί να συμβάλλει στην αλλαγή της όψης πολλών σημείων της Θεσσαλονίκης. 
Άλλωστε πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται εκτεταμένα σε πολλές χώρες του πλανήτη –από την Αυστραλία και την Αγγλία και την Τουρκία, μέχρι την Κύπρο τον Καναδά και την Αυστραλία- και η χρησιμότητά της έχει αποδειχθεί. 

Το έργο θα υλοποιηθεί από το δήμο Θεσσαλονίκης και τη Global Water Partnership με τη χορηγία του περιβαλλοντικού προγράμματος «Αποστολή Νερό» του ομίλου της Coca Cola, που χρηματοδοτεί ανάλογες δράσεις και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Κύπρος, η Ιταλία και η Μάλτα. 
Στόχος είναι η προώθηση της αξιοποίησης των μη συμβατικών υδάτινων πόρων, με έμφαση στη συλλογή βρόχινου νερού και την ανακύκλωση του «γκρίζου» νερού (επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του «ημιακάθαρτου» νερού από ντουζιέρες, πλυντήρια ρούχων κ.ά.), ως βιώσιμες και οικονομικές λύσεις για την αύξηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αφενός η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τεχνικών σχετικά με τους μη συμβατικούς υδατικούς πόρους και την εξοικονόμηση νερού, κι αφετέρου η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα εξοικονόμησης νερού. 


Τι θα γίνει 


Σύμφωνα με το σχεδιασμό του δήμου θα καλυφθεί με πράσινο το μεγαλύτερο μέρος της τούβλινης πρόσοψης του κτηρίου της οδού Κλεάνθους. Η κάλυψη θα γίνει με αρθρωτά πλαστικά πλαίσια τα οποία θα φέρουν «γλαστράκια» και τα οποία θα φυτευτούν ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί ο «πράσινος» κήπος, ο οποίος θα ποτίζεται με στάγδην άρδευση. 

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ενέργειες: 
  • Συλλογή βρόχινου νερού από την οροφή του κτηρίου και του δώματος που υπάρχει. 
  • Υπόγεια αρθρωτή δεξαμενή στο παρτέρι μπροστά από το κτήριο για αποθήκευση του βρόχινου νερού και επαναχρησιμοποίησή του. 
  • Πράσινο κάθετο κήπο στην πρόσοψη του κτηρίου ο οποίος θα ποτίζεται από το νερό της δεξαμενής. 
Τα οφέλη από παρεμβάσεις αυτής της μορφής είναι απολύτως συγκεκριμένα: 
  • Ελάττωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού για «μη πόσιμες χρήσεις». 
  • Ενίσχυση του πρασίνου, βελτίωση του αστικού τοπικού και της ποιότητας ζωής. 
  • Βελτίωση του μικροπεριβάλλοντος (θερμοκρασία, ποιότητα αέρα). 
  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. 
  • Απασχόληση προσωπικού και δυνητική δημιουργία «πράσινης» αγοράς, συμπεριλαμβανομένων «πράσινων» θέσεων εργασίας. 
«Τo επιλεγμένο έργο θα υλοποιηθεί από αναδόχους που θα επιλεγούν μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό του GWP-Med και την κείμενη νομοθεσία. 
Η προτεινόμενη εφαρμογή για δημιουργία κάθετου κήπου, στο κτήριο της Διεύθυνσης Αστικού Περιβάλλοντος, συνιστά πιλοτική παρέμβαση που θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά σε κτήριο της Θεσσαλονίκης», τονίζει σχετικά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάσης Παππάς.

Πηγή: greenagenda.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου