Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο

Το έργο «Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο» του Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Δημητρίου Η. Παπαστερίου κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).
Πρόκειται για ένα σπάνιας αξίας επίτομο έργο και για την πλέον ενημερωμένη συστηματική ερμηνεία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου με βάση τη νομολογία και τη θεωρία, σύμφωνα με το νδ/γμα 86/1969, τους ν. 1650/1986, 998/1979, 2308/1995, 2664/1998, 4164/2013, 4280/2014, 4389/2016 και το πδ/γμα 32/2016.
Το έργο συνθέτει επιστημονικά 4 κλάδους Δικαίου: Εμπράγματο, Δασικό, Κτηματολογικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο. Το δασικό φαινόμενο ρυθμίζεται στην ουσιαστική και λειτουργική σύνθεση των παραπάνω κλάδων του Δικαίου.

Βάση εκκινήσεως αποτελεί το Δασικό Δίκαιο από το 1836 μέχρι σήμερα. Από τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές των παραπάνω κλάδων του Δικαίου (λ.χ. το δάσος ως ακίνητο και ως γεωτεμάχιο, αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης) μέχρι τις λεπτομερέστατες ρυθμίσεις (λ.χ. τις εγκρίσεις επεμβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά και τη ρύθμιση για τα καστανολίβαδα) παρακολουθείται μια ολόκληρη διαδρομή στον χρόνο (λ.χ. ν. 998/1979, αλλά και άρθρα 153-155 ν. 4389/2016) και στον τόπο (λ.χ. δάση υπό κτηματογράφηση και δάση λειτουργούντος Κτηματολογίου).

Τα ποικίλα όργανα (δασικά και κτηματολογικά), οι εναλλασσόμενες αρμοδιότητές τους, οι αποφάσεις τους (λ.χ. των ΕΠΕΑ), τα θιγόμενα συμφέροντα (Δημοσίου ή ιδιωτών), η εναλλαγή αμάχητων και μαχητών τεκμηρίων, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά σημαντική συμβολή της νομολογίας συνθέτουν ένα πεδίο που ενδιαφέρει άμεσα κάθε νομικό και δασικό επιστήμονα της πράξης ή της θεωρίας.

Δεσπόζουσα είναι η προσφυγή σε δικαστικές αποφάσεις τόσο του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όσο και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και λοιπών δικαστηρίων. Είναι χαρακτηριστικό του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου ότι έχει στην κυριολεξία διαμορφωθεί υπό το καθεστώς της παλαιότερης και της νεότατης νομολογίας.
Το έργο ακολουθεί τη συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία (ενδεικτικά: άρθρα 17, 24 και 117 Συντ, ν. 1650/1986, 2308/1995, 2664/1998, 998/1979, 3203/2003, 3827/2010, 3889/2010, 4389/20010, 4280/2014, 3937/2011, καθώς και νδ/γμα 86/1969, πδ/γμα 32/2016). Η ανάπτυξη του συστηματικού αυτού πονήματος περιλαμβάνει Εισαγωγή και τρία κύρια Μέρη, στα οποία εξετάζονται διεξοδικά τα ακόλουθα θέματα:

Εισαγωγή
Θεμελιώδεις αρχές
Ιστορική αναδρομή


Μέρος Πρώτο «Δασικό Δίκαιο και Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο»
Δασικό Δίκαιο – Κτηματολογικό Δίκαιο – Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο – Δίκαιο (προστασίας) Περιβάλλοντος
Χαρακτηριστικά, πηγές και αρχές του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου
Όργανα Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου
Το δασικό φαινόμενο κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου
Επιλεγμένοι νομικοί όροι
Σχέσεις του Αστικού Δικαίου προς το Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

Μέρος Δεύτερο «Θεμελιώδεις ρυθμίσεις για το δάσος»

Έννοια του δάσους
Είδη δασών

Ενδικοφανής διαδικασία για χαρακτηρισμό δάσους – Ενδικοφανής προσφυγή
Ο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
Λειτουργία δάσους
Έννοια της δασικής εκτάσεως
Έννοια δασικού πλούτου και άλλες συναφείς έννοιες
Επεμβάσεις σε δάση
Εγκαταστάσεις σε δάση
Δραστηριότητες σε δάση
Χαρακτηρισμός Δάσους – Ανανέωση, διατήρηση
Περιβάλλον, δάσος και Αστικό Δίκαιο
Εμπράγματες σχέσεις σε δάσος – Κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων σε δάσος – Νομή – Διακατοχή
Διαχείριση δασών
Προστασία περιβάλλοντος και δάσος
Ζητήματα από την προστασία δάσους (έναντι ποικίλων επεμβάσεων)
Σύνθεση θεμελιωδών αρχών Δασικού, Κτηματολογικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου
Η κυριότητα στο δάσος – Προστασία
Δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο (Νομικό καθεστώς προ του ν. 4389/2016)
Δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο (Νομικό καθεστώς σύμφωνα με το ν. 4389/2016)
Ειδικά θέματα Δασικού Δικαίου

Μέρος Τρίτο «Το Δάσος στο Εθνικό Κτηματολόγιο»

ΕΚΧΑ και Δασικό Δίκαιο
Το Δάσος κατά την Κτηματογράφηση
Το Δάσος λειτουργούντος Κτηματολογίου.

Το έργο συμπληρώνεται από δύο λεπτομερέστατα Ευρετήρια (διατάξεων και λημμάτων) προς υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων νομικών, τοπογράφων και δασολόγων.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη συμβολή, που συνθέτει το Δάσος με το Εθνικό Κτηματολόγιο και για το πλέον σύγχρονο και ενημερωμένο σύγγραμμα στο ευρύτατο αντικείμενο που καλύπτει η θεματική του. Ένα έργο μοναδικής επιστημονικής αξίας στον χώρο του δασικού και περιβαλλοντικού μας δικαίου και για τα καίρια ζητήματα που συνδέονται με την εν γένει εφαρμογή του και απασχολούν καθημερινά στο ερευνητικό, θεωρητικό και πρακτικό τους έργο νομικούς, δασικούς υπαλλήλους και κάθε επιστήμονα και απασχολούμενο στον τομέα της δασικής επιστήμης και του δικαίου των δασών, της δημόσιας και ιδιωτικής κτήσης και του περιβάλλοντος.

Έκδοση 2017, Σελ. LV+1554
ISBN: 978-960-568-534-8
εκδόσεις: Σάκκουλα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

Aναλυτικά περιεχόμενα στο σύνδεσμο: http://www.sakkoulas.gr/index.php?page=shop.product_details&flypage= flypage.tpl_&product_id=2334&category_id=14&manufacturer_id=170&option=com_virtuemart&Itemid=118 .


πηγή: https://dasarxeio.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου