Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με χαλαρότητα την προστασία του περιβάλλοντος

H 17η Γενική Συνέλευση (COP 17) της Διεθνούς Σύμβασης Εμπορίας των Απειλουμένων Ειδών της Άγριας Πανίδας και της Αυτοφυούς Χλωρίδας (CITES) διεξάγεται στο Johannesburg, Ν. Αφρική, στο συνεδριακό κέντρο Sandton, από 24 Σεπτεμβρίου μέχρι 5 Οκτωβρίου 2016.
Με επικύρωση από 183 κράτη – μέλη, η CITES παραμένει παγκοσμίως το πιο ισχυρό εργαλείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της ρύθμισης του εμπορίου των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας και αποτελεί την πλέον ελπιδοφόρα διεθνή συμφωνία για την ελαχιστοποίηση των μελλοντικών προβλημάτων στο φυσικό περιβάλλον.
Η CITES ρυθμίζει στο διεθνές εμπόριο πάνω από 35.000 είδη φυτών και ζώων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και παραγώγων τους. 
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η επιβίωσή τους στην άγρια φύση, προς όφελος του πλανητικού περιβάλλοντος. 
Ο μηχανισμός ρύθμισης του εμπορίου διασφαλίζει τη βιώσιμη ανιχνευσιμότητα και στηρίζεται σε ένα νομικά επιβαλλόμενο σύστημα αδειοδότησης για κάθε εισαγόμενο ή εξαγόμενο είδος ή προϊόντος και παραγώγου αυτού που διακινείται στο εμπόριο διεθνώς.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι τα υψηλά επίπεδα εκμετάλλευσης και οι σημαντικοί εμπορικοί όγκοι των ειδών της πανίδας που διακινούνται διεθνώς, έχουν περιορίσει τους πληθυσμούς αρκετών ειδών σε τέτοια έκταση, ώστε να απειλείται η επιβίωσή τους. 
Αναζητούνται κατά συνέπεια καινοτόμες λύσεις, καθόσον ακόμη και σήμερα υπάρχουν προβλήματα κατανόησης ότι η φύση και η βιοποικιλότητά της είναι άκρως απαραίτητη για το καλό όλου του πλανήτη. 
Για πολλά από τα είδη αυτά συνεχίζεται η εκμετάλλευσή τους, κάποια έχουν εξαφανισθεί, άλλα απειλούνται με εξαφάνιση και αρκετά παρουσιάζουν ακόμη και σήμερα ικανοποιητικά σταθερό πληθυσμό.

Το εμπόριο των απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας είναι προσοδοφόρο και με εκτεταμένες αγορές στον πλανήτη. Εκτιμάται ότι το ετήσιο ανακυκλούμενο ποσό ανέρχεται σε δέκα (10) δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Εκτιμάται επίσης ότι το 25 – 30% του ποσού αυτού αντιπροσωπεύει διακίνηση κεφαλαίου από παράνομες δραστηριότητες εμπορίας ειδών της άγριας ζωής.

Διαπιστώνεται ότι για αρκετά είδη τα ρυθμιστικά μέτρα ελήφθησαν πολύ καθυστερημένα, αφού ήδη έχουν εξαφανιστεί ή έχουν περάσει το κρίσιμο σημείο της μη αναστρέψιμης κατάστασης. Άλλα είδη επιβιώνουν μόνον σε αιχμαλωσία. 
Υπάρχουν όμως και πολλά απειλούμενα είδη για τα οποία τα ρυθμιστικά μέτρα έχουν ληφθεί σχετικά έγκαιρα. Δεν είναι λίγα εκείνα για τα οποία είναι γνωστό ή εκφράζονται φόβοι ότι το εμπόριο θα θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο την επιβίωσή τους. Άλλα είδη που δεν απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση, είναι δυνατόν να απειληθούν στο μέλλον, εφόσον το επίπεδο εκμετάλλευσης υπερβαίνει εκείνο της αειφορικής κάρπωσης.

Στη Συνέλευση αυτή συμμετέχουν περί τους 2.500 εκπροσώπους από περισσότερες των 180 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων διακρατικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών σωματείων που παρακολουθούν τις εργασίες της. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόκειται να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για 62 προτάσεις που προέρχονται από 64 κράτη με στόχο να τροποποιηθεί η Διεθνής Σύμβαση, προκειμένου να θεσπιστεί πιο αποτελεσματικός έλεγχος του εμπορίου σε 500 προστατευόμενα είδη στον πλανήτη.

Από τoν επίσημο προσωρινό κατάλογο των συμμετεχόντων (Provisional list of participants) την Ελλάδα εκπροσωπεί ως «Alternative Representative» ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας κ. Αναστάσιος Λεγάκης του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αξίζει σεβασμού για το γενικότερο έργο που προσφέρει. 
Η Συνέλευση όμως αυτή αφορά πρωτίστως την κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει την αρμοδιότητα της εφαρμογής των κανόνων της Διεθνούς Σύμβασης και της επιβολής της στην Ελλάδα, υπηρεσία που ρυθμίζει και αποφασίζει για τις άδειες και τα πιστοποιητικά των διακινούμενων ειδών της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας, των προϊόντων και παραγώγων τους. Είναι έκδηλη η αποστροφή της χώρας μας προς τις διεθνείς περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της, όταν οι αντιπροσωπείες των άλλων κρατών – μελών του πλανήτη συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ε.Ε. είναι πολυπληθείς. 
Ένας πρόσθετος λόγος ευρείας και υπεύθυνης συμμετοχής είναι ότι στην Ελλάδα είχε επιβληθεί «εμπάργκο» διεθνώς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της CITES πριν περίπου δέκα οκτώ χρόνια και κάποιοι πλήρωσαν τις συνέπειες αυτών των κυρώσεων. Ας ερωτηθούν οι γουναράδες της Καστοριάς γι’ αυτό.

Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΣυντάκτηςΣτέφανος Βογιατζής
(Δασοπόνος
MSc. in International Environmental Conventions)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου