Σπάτα, Αρτέμιδα - Ποιητικό Αναλόγιο, Μαρία Πολυδούρη - Στολισμός