Σπάτα, Αρτέμιδα - Ποιητικό Αναλόγιο, Οδυσσέας Ελύτης - Στολισμός