Εμείς

Marlanti Fiori
Η εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ & Σια Ο.Ε», με διακριτικό τίτλο ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ, ιδρύθηκε το έτος 1994.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, σε χώρο 5.000m² (19ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών-Σπάτων), έχει επίσης στην κατοχή της εγκαταστάσεις έκτασης 7.000m², οι οποίες χρησιμεύουν ως χώροι παραγωγής καλλωπιστικών φυτών και αποθήκευσης γεωργικών υλικών.

Στις εγκαταστάσεις μας γίνεται παραγωγή και παρακαταθήκη καλλωπιστικών δέντρων και φυτών υψηλής ποιότητας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση κάλυψη των απαιτήσεων οποιουδήποτε έργου. Παράλληλα, η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), με αριθμό μητρώου ΜΕΕΠ 21324 για κατηγορίες έργων πρασίνου και κατασκευές.

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η σχεδίαση, η κατασκευή και η συντήρηση χώρων πρασίνου σε έργα ιδιωτών ή του δημοσίου.

Η εταιρεία ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ έχει οργανωθεί βάσει ενός διακριτού και σύγχρονου συστήματος διοίκησης, το οποίο προωθεί την ανάπτυξη και διαχείριση των διαφορετικών τμημάτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να παρέχονται οι βέλτιστες υπηρεσίες, με ελεγχόμενο κόστος και αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, που αποτελεί την κύρια δέσμευση στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της εταιρείας, η ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ δραστηριοποιείται στην εφαρμογή σύγχρονων και πρωτότυπων λύσεων.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210- 6025474 & 210- 6638096
YouTube
fitotechniki.gr/
Photobucket
profiles.google

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου